Què és l’ISTAS

L’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS) és una fundació autònoma de caràcter tecnicosindical promoguda per Comissions Obreres (CCOO) amb l’objectiu general d’impulsar activitats de progrés social per a la millora de les condicions de treball, la protecció del medi ambient i la promoció de la salut dels treballadors i treballadores en l’àmbit de l’Estat espanyol.

L'Institut va ser creat el 1996 per CCOO. Això significa que l'ISTAS forma part de l'esforç col•lectiu per aconseguir una societat humana de persones iguals i lliures, basada en la solidaritat i en el desenvolupament socialment just i ambientalment sostenible.

L'ISTAS és una fundació cientificotècnica.
Actua sota els principis següents:

  • servei a la classe treballadora
  • rigor tecnicocientífic
  • autonomia de funcionament i tècnica
  • integració en l'estratègia i els objectius establerts amb CCOO

La seva naturalesa jurídica és la de fundació laboral autònoma sense ànim de lucre promoguda per CCOO i constituïda sota el protectorat del Ministeri de Treball. Les dades registrals poden consultar-se en el document Identificació legal i fiscal.

L'orientació, els plans de treball, les memòries, els balanços i la gestió de la Fundació estan sotmesos a la direcció i al control del seu Patronat, que estableix les prioritats, les tasques i les assignacions pressupostàries.