Normativa

 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASRevisió i nou impuls acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011
http://www.istas.net/descargas/Acord estrategic 2008-2011.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASAcord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana Barcelona, 16 de febrer de 2005
http://www.istas.net/descargas/Acord estrtègic I.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASDECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig
http://www.istas.net/descargas/Decret 152-2007 Pla qualitat de aire.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASProjecte de decret de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
http://www.istas.net/descargas/Decret EAMG.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat.
http://www.istas.net/descargas/Decret_Llei_Mobilitat_28_12_04.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASMobilitat sostenible i segura al treball. El compromís de CCOO amb la mobilitat sostenible i segura
http://www.istas.net/descargas/CCOO. Decàleg de la setmana per la mobilitat.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASLey 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad
http://www.istas.net/descargas/lleidemobilitatCatala.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASPla director de mobilitat de la Regió metropolitana de Barcelona
http://www.istas.net/descargas/pdMResumExecutiu.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASDECRET 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen
http://www.istas.net/descargas/proteccio ambient atmosferic.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTASDirectrius Nacionals de Mobilitat de Catalunya
http://www.istas.net/descargas/Directrius Nacionals de Mobilitat.pdf