Documentación

 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS

PDEs i canvi de model de mobilitat de les persones treballadores

https://istas.net/sites/default/files/2020-02/Informe_PDEs_BCN_CCOO.pdf

Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Propostes de mobilitat per Mataró. Abril 2016
http://www.istas.net/descargas/Propostes mobilitat sostenible Mataró.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS La percepció de les persones treballadores per assolir una mobilitat més segura i sostenible. La resistència al canvi modal. Mayo de 2013
http://www.istas.net/descargas/Percepció treballadors mobilitat.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Pla de desplaçaments de l’edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona
http://www.istas.net/descargas/PDEdelaGeneralittaGirona.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Itineraris a peu i bicicleta per accedir als llocs de treball dels polígons industrials i centres d’activitat econòmica
http://www.istas.net/descargas/Itineraris a peu i bicicleta per accedir als llocs de treball dels poligons industrials i centres d activitat.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Al·legacions de Comissions Obreres de Catalunya al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012. Febrero de 2008
http://www.istas.net/descargas/CCOO. Al·legacions Al Pla de transport de viatgers de Catalunya.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Transport col lectiu d’empresa als polígons de la Zona Franca i Pratenc. Febrero de 2011
http://www.istas.net/descargas/Busos dempresa ZF i Pratenc.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS La relació entre mobilitat, accés a la feina l Qualitat de l 'aire: preguntes i exemples pràctics. Presentació. Enero de 2008
http://www.istas.net/descargas/Presentació guia qualitat aire, 05[1].02.08.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS La relació entre mobilitat, accés a la feina l Qualitat de l 'aire: preguntes i exemples pràctics. Enero de 2008
http://www.istas.net/descargas/Qualitat de aire.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Campanya reivindicativa per la millora de la xarxa de Rodalies RENFE
http://www.istas.net/descargas/Campanya Rodalies.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Campanya per la connexió del tramvia per la Diagonal
http://www.istas.net/descargas/CCOO. Campanya per la connexió del tramvia per la Diagonal.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Els trens de la majoria, rodalies i regionals
http://www.istas.net/descargas/CCOO. Manifest pels trens de Rodalies de qualitat.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Pla d’Infraestructures del transport de Catalunya transport Catalunya
http://www.istas.net/descargas/CCOO. Comparativa PITC amb les Propostes territorials.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Proposta d’implantació d’un carril exclusiu BUS a la B-23
http://www.istas.net/descargas/CCOO. Proposta carril bus B-23.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Propuesta de implantación de un carril exclusivo BUS en la B-23
http://www.istas.net/descargas/BUS B23_cast_def.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Pla de Xoc per a Rodalies de Barcelona
http://www.istas.net/descargas/Díptic Renfe.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Aproximació a les problemàtiques d’accessibilitat als centres d’activitat econòmica des de les estacions de RENFE del Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Julio de 2006
http://www.istas.net/descargas/Estacions Renfe rodalies.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Evolució del preu del transport públic en relació als increments de l’IPC i el salarial
http://www.istas.net/descargas/Informe sobre preu transport públic.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Pacte per la mobilitat sostenible del polígon el pla. Septiembre de 2008
http://www.istas.net/descargas/Gesmopoli. Pacte per la mobilitat del pol. El Pla.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Pacte per la mobilitat del Polígon el Segre
http://www.istas.net/descargas/Gesmopoli. Pacte per la mobilitat del pol. el Segre.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Manifest per un servei ferroviari de qualitat: Els trens de la majoria, Rodalies i Regionals
http://www.istas.net/descargas/manifest_plataforma_triptic.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Al·legacions de CCOO al Pla de mobilitat de l’aeroport del Prat
http://www.istas.net/descargas/al_legacions_ccoo_aeroport.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Propostes de CCOO de Catalunya per a una gestió sostenible dels peatges. Abril 2009
http://www.istas.net/descargas/Propostes_peatges_CCOO_2009.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Proposta de nous títols de transport públic
http://www.istas.net/descargas/tarifes_transport_2008_doc.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Tarificació social integrada
http://www.istas.net/descargas/tarificaci_ social2.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Propostes de CCOO de Catalunya per al pas del tramvia per la Diagonal
http://www.istas.net/descargas/tramvia_total.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Valoració de CCOO de Catalunya de l’estat actual d’aplicació de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
http://www.istas.net/descargas/valoracio_pla_qualitat_aire.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Problemes d’accessibilitat al polígon industrial de Can Busquerons de Montornès del Vallès (Vallès Oriental). Septiembre 2007
http://www.istas.net/descargas/Problemes i propostes d'accessibilitat Can Busquerons.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Mobilitat i sostenibilitat. Quaderns de l'institut
http://www.istas.net/descargas/Páginas desdepub_quaderns14.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Propostes de millora de la xarxa de Rodalies de RENFE per incloure en el Pla de Rodalies de Barcelona. Febrero de 2007
http://www.istas.net/descargas/Recull propostes rodalies.pdf
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS Com accedir amb transport sostenible al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona
http://www.atm.cat/web/ca/veure.php?pdf=ca/_dir_altres_publicacions/guia_zona_franca&h=770
 
 
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS A la Feina, en Tramvia!
http://www.atm.cat/web/ca/veure.php?pdf=ca/_dir_altres_publicacions/mobilitat_trambaix&h=770
Enlace de la Biblioteca virtual de ISTAS

Definició de propostes per mancomunar servei d’autobusos d’empreses al polígon Zona Franca. CCOO / ISTAS 2017

https://istas.net/sites/default/files/2022-11/Definici%C3%B3%20de%20propostes%20per%20mancomunar%20servei%20d%E2%80%99autobusos%20d%E2%80%99empreses%20al%20pol%C3%ADgon%20Zona%20Franca.%20CCOO_ISTAS%202017.pdf