Centro de referencia en movilidad al trabajo

Movilidad por territorios >> Catalunya

 
Detalles del enlaceAcord estratègic > Revisió i nou impuls acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011
 
 
Detalles del enlaceAcord estratègic > Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana Barcelona, 16 de febrer de 2005
 
 
Detalles del enlaceGeneralitat de Catalunya > DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d''aprovació del Pla d''actuació per a la millora de la qualitat de l''aire als municipis declarats zones de protecció especial de l''ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig
 
 
Detalles del enlaceGeneralitat de Catalunya > Projecte de decret de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
 
 
Detalles del enlaceGeneralitat de Catalunya > 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat.
 
 
Detalles del enlaceCCOO de Catalunya > Mobilitat sostenible i segura al treball. El compromís de CCOO amb la mobilitat sostenible i segura
 
 
Detalles del enlaceBOE > Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad
 
 
Detalles del enlaceÁrea de Barcelona. Autoritat del Transport Metropolità > Pla director de mobilitat de la Regió metropolitana de Barcelona
 
 
Detalles del enlaceGeneralitat de Catalunya > DECRET 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen
 
 
Detalles del enlaceGeneralitat de Catalunya > Directrius Nacionals de Mobilitat de Catalunya
 

ISTAS, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud