ESCUELA, SALUD Y TRABAJO. Por una cultura de la prevención

UNITAT DIDÁCTICA DE SALUT LABORAL. Una proposta de matèria transversal per a l'Ensenyament Secundari Obligatori

ÀREA: Valencià

Tema: Tot per l'aire
Descripció de les activitats: Al voltant de diferents textos tecnicojurídics i periodístics sobre l'anomenada síndrome Ardystil es proposen una série d'activitats en caminades a l'anàlisi de l'estructura interna dels textos i al coneixement de la terminologia que s'hi empra així com al debat i a l'argumentació de les pròpies idees.
Temporalizació: de 3 a 5 sesiones
Descàrrega de l'arxiu: (109 Kb)